Cargando...

Calcula el teu pressupost

OnCampus Healthcare: Assegurança Mèdica exclusiva per a ESTUDIANTS UNIVERSITARIS ESTRANGERS A ESPANYA

Si ets un alumne incoming d’alguna universitat espanyola, t’oferim una assegurança mèdica en les millors condicions:

  • Sense copagaments.(*)
  • Sense carències.(*)
  • Possibilitat d’incloure a familiars.
  • Inclou repatriació per motiu mèdic o defunció.

(*) Sempre que la data d’inici de la pòlissa estigui dins dels 2 mesos anteriors a la data d’inici del curs acadèmic del sol·licitant o dins dels 30 dies posteriors.

Un cop hagin transcorregut els 30 dies posteriors a la data d’inici del curs acadèmic només s’admetrà l’assegurança sense copagaments ni mancances (i sense necessitat d’emplenar qüestionari de salut) en els dos supòsits següents:

  • Si el sol·licitant prové d’una pòlissa de salut anterior amb cobertures iguals o superiors a OnCampus Healthcare, en aquest cas serà imprescindible presentar documentació de la pòlissa anterior i últim rebut de pagament.
  • Si el sol·licitant té una pòlissa OnCampus Estudia en vigor pròxima al seu venciment i la contractació de l’assegurança es requereix per a la renovació del NIE, en aquest cas serà imprescindible presentar documentació que justifiqui el venciment del NIE i el certificat d’assegurança OnCampus.

En cas de no estar en cap dels supòsits anteriors, caldrà omplir qüestionari de salut i s’aplicaran mancances i copagaments.

Baixar pdf